O stronie

Ta strona została stworzona przez firmę Learnetic SA, aby wspierać wdrożenie nowej Podstawy Programowej Kształcenia Informatycznego w szkołach. Na tej stronie będziemy publikowali materiały i informacje dotyczące nowej podstawy programowej.

Znajdą się tu także programy nauczania oraz interaktywne zasoby edukacyjne do wykorzystania na zajęciach. Zachęcamy do częstego odwiedzania naszej strony, a także dzielenia się z nami swoimi pomysłami, uwagami oraz wszelkimi sugestiami dotyczącymi tego, jak moglibyśmy wspierać edukację informatyczną w polskich szkołach.

Materiały prezentowane w sekcji „Cele” oraz „Etapy” zostały opracowane i przygotowane przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej.

 

Struktura Nowej Podstawy Programowej Kształcenia Informatycznego. 

Cele kształcenia informatycznego Etap I (SP I-III) Etap II (SP IV-VI) Etap III (Gimn.) Etap IV (Ponadg. rozszerz.) Etap IV (Ponadg. wszyscy)
I Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów szczegóły szczegóły szczegóły szczegóły szczegóły
II Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych szczegóły szczegóły szczegóły szczegóły szczegóły
III Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi szczegóły szczegóły szczegóły szczegóły szczegóły
IV Rozwijanie kompetencji społecznych szczegóły szczegóły szczegóły szczegóły szczegóły
V Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa szczegóły szczegóły szczegóły szczegóły szczegóły